• Utbildning i matematik

  Politik och jämställdhet

  Begreppet jämställdhet innebär flera saker men i Sverige tycks politikerna oftast bara prata om jämställdhet mellan män och kvinnor. Då glömmer de, eller låtsas glömma, att jämställdhet måste uppnås på en mängd olika områden. Inom alla områden där det förekommer diskriminering av olika slag, behöver jämställdheten öka. I Sverige sker dagligen diskriminering på grundval av kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, handikapp och ålder. För alla dessa förfördelade grupper måste graden av jämställdhet öka. När man tittar på alla grupper som på ett eller annat sätt blir diskriminerade är det lätt att tro att den som diskriminerar alla dessa människor är den medelålders, vite, heterosexuelle, normalfungerande och sekuläre mannen. Riktigt så…

  Kommentarer inaktiverade för Politik och jämställdhet
 • Utbildning i matematik

  Politiken styr jämställdheten

  I vårt samhälle av idag påverkas vi av många saker. Man brukar säga att allt som händer styrs av politik. Dolda agendor, synliga agendor och spin doctors gör vad de kan för att styra och leda massorna. I många delar av världen vill makten vill gärna ha undersåtarna i tydliga ledband. Att ge folket bröd och underhållning så de inte skulle titta högre upp i hierarkin och avslöja korrupta och makthungriga ledare var melodin i det gamla Rom. Är det så mycket annorlunda idag? Man ger medelklassen, alltså den procentuellt största delen av befolkningen en hygglig tillvaro och underhållning i överflöd så kan maktens män och kvinnor njuta av sitt…

  Kommentarer inaktiverade för Politiken styr jämställdheten
 • Utbildning i matematik

  Politik och jämställdhet

  Jämställdhet är en samhällsfråga som har tagit väldigt stor plats inom de flesta kategorier i samhället, speciellt inom arbetsmarknad: Arbetspositioner, löner, arbetsfördelning, yrkesroller- och titlar. Även inom politik är jämställdhet en fråga som debatterats i många år vad gäller könsfördelning inom olika yrkestitlar, som universitetsprofessorer samt löneskillnader. Alla partier är för jämställdhet i någon form. I Sverige finns även en utsedd ministerpost kallad jämställdhetsminister som jobbar på heltid med jämställdhetsfrågor. Nuvarande jämställdhetsminister i Sverige heter Åsa Lindhagen, som även jobbar med segregations- och diskrimineringsfrågor. Regeringens syn på jämställdhet kan betraktas utifrån flera olika aspekter och delmål som tagits fram i syfte att uppfylla regeringens krav på jämställdhet i Sverige. Jämställd…

  Kommentarer inaktiverade för Politik och jämställdhet
 • Utbildning i matematik

  Jämställdhet inom politiken enligt Liberalerna.

  Jämställdhet är en viktig fråga inom politiken som politiker från en rad olika politiska partier ofta diskuterar. Men olika partier har lite olika syn på vad jämställdhet är och vad jämställdhet faktiskt innebär i praktiken. Ett parti som har en egen syn på jämställdhet är partiet Liberalerna. Liberalerna tycker att jämställdhet är en viktig råga. De kallar sig själva för feminister och vill erbjuda väljarna samt införa något som de kallar för liberal feminism. De vill att varje person ska kunna styra över sitt eget liv. De framhäver även att de en gång för länge sedan var ett parti som kämpade för kvinnors rätt att få rösta i allmänna val.…

  Kommentarer inaktiverade för Jämställdhet inom politiken enligt Liberalerna.
 • Utbildning i matematik

  Privata utbildningar skapar jobb

  Sverige har idag en unik plats i världen vad gäller statliga skolor. De är gratis och vi får med oss mycket kunskap på vägen. I många platser, även i Europa, kostar det att studera redan på gymnasienivå. Det här gör att vi svenskar ofta naturligt väljer att läsa vidare inom högskola eller universitet. Vi missar ofta att vi även har många privata utbildningar som kan leda till arbete direkt. Därför ska du välja privat utbildning De privata utbildningarna kommer ofta i två olika typer av former. Den ena varianten är de utbildningar där de studerande har rätt att ta CSN. Utbildningstakten är ofta hög och du kommer att bli färdig…

  Kommentarer inaktiverade för Privata utbildningar skapar jobb