Universitetsutbildning

Vanliga begrepp

Ämneskategorier

På universitetet delas olika ämnen in i olika kategorier, även kallat fakultet eller institution. Kurser inom ekonomi brukar samlas på ekonomiska fakulteten medan ämnena engelska, svenska och pedagogik oftast finns på en institution med samma namn. Dock finns det undantag; på institutionen för samhällsvetenskap finns oftast kurser inom b.l.a. statsvetenskap, sociologi och genusvetenskap, men detta kan variera mycket mellan olika skolor.

Program, kurs och ämne

Det finns även variation mellan olika skolors program, kurser och ämnen. Ett ämne kan heta samma sak på två olika universitet, men kan innehållsmässigt skilja sig rejält. Det förekommer också att två ämnen heter helt olika saker, men har identiskt innehåll. Tänk därför på att gå igenom utbudet noga.

Examensbeskrivning

Varje lärosäte har en hemsida, där det ska finnas en examensbeskrivning för varje program och kurs. I den står det b.la hur många hp kursen omfattar, vad du förväntas kunna och utföra efter avslutad utbildning mm.

Utbildningens sammansättning och kursplaner

Alla kurser som ingår i ett program eller är fristående är särskilt sammansatt för att passa det specifika området och alla ämnen/kurser har en individuell kursplan. I den finns information om kursens nivå, antal hp kursen omfattar, huvudsakligt innehåll samt kursmål. Du hittar också information om eventuella behörighets- eller förkunskaper som krävs samt vilken kurslitteratur som ska ingå.

ashe