Utbildning i matematik

Kvinnliga forskare ger jämställdhet

Varje år ställs frågan: varför är det så få kvinnor som vinner nobelpris? Det finns flera kvinnor som vunnit nobelpriset i litteratur och nobelpriset i fred, men få som vunnit nobelpris i de naturvetenskapliga ämnena som fysik, kemi, fysiologi eller medicin. Det är endast en kvinna, Ellinor Ostrom, som vunnit nobelpriset i ekonomi. Dock är nobelpriset i ekonomi även det yngsta priset, så det har inte delats ut lika många gånger som de andra.

Forskning tar tid

För att vinna ett nobelpris behöver man ha gjort en upptäckt som är till gagn för mänskligheten, inom grundforskning. Att forska tar mycket lång tid. Det kan också ta många år innan man kan avgöra om forskningen har lett fram till något avgörande resultat eller inte. Orsaken till att de flesta som vinner ett nobelpris är äldre är helt enkelt att forskningen som sådan kanske påbörjades för till exempel tjugo eller trettio år sedan. Att vara forskare är också att vara detektiv, så forskarna vet inte alltid vad de kommer upptäcka och definitivt inte veta om det kan leda till ett nobelpris. En forskare forskar för att denne älskar att upptäcka nya saker. Nobelpriset blir en bonus och ett fint erkännande.

Kvinnliga nobelpristagare

Eftersom forskning tar lång tid, så betyder det att de vetenskapsmän som vinner priset utbildade sig för trettio till femtio år sedan, ibland ännu längre tillbaka. Det är inte förrän under senare delen av 1900-talet som kvinnor i allmänhet börjat utbilda sig. Det betyder delvis att det inte finns så många kvinnor som hållit på med forskning eller gått på universitet förrän de sista fyrtio åren. Ett vardagsexempel på detta är tandläkare. Förr i tiden var en tandläkare per definitionen en man, men i och med att kvinnor utbildats sig, så finns det många tandläkare i Stockholm som är kvinnor. På samma sätt börjar det också finnas kvinnliga forskare som får nobelpriset. År 2018 fick Donna Strickland nobelpriset i fysik, vilket gör henne till den tredje kvinnan någonsin att få den utmärkelsen. Den första kvinnan var Marie Curie – som tilldelats priset i både fysik och medicin. Frances H. Arnold blev den femte kvinnan som fick nobelpriset i kemi – också 2018.

Genom att fler kvinnor fått möjlighet att utbilda sig, men också blivit introducerade och accepterade i forskarvärlden, börjar de också tilldelas nobelpris. När kvinnor får chansen att utbilda sig, ger de både sig själva och omvärlden en möjlighet att utvecklas. Marie Curie var en enastående vetenskapskvinna som är och har varit en förebild för många. Men det är inte bara inom forskning som sådan som kvinnliga forskare tagit plats och lett världen framåt. Världens mest kända fysiker kvinnliga fysiker är inte Donna Strickland: Margaret Thatcher, Storbritanniens premiärminister på 80-talet, var fysiker. En aktuell kvinnlig fysiker, som började sin karriär som forskare i kärnfysik, är Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Kvinnliga forskare åstadkommer inte bara nobelpris, utan skapar i förlängningen också politiska ledare.

ashe