Utbildning i matematik

Studera matematik

Inom ämnesområdet matematik finns otaliga inriktningar, vilka i sig också förgrenar sig och kokas ner i mindre delar. Försök ta reda på hur arbetsmarknaden ser ut, men välj också utifrån ditt eget intresse. Läs också kursbeskrivningarna noga.

Att kontakta en studievägledare för att få tips, råd och hjälp kan vara en bra idé. Dessa finns generellt kopplade till respektive universitet. Går du på gymnasiet tar du kontakt med skolans studievägledare, ibland kallad syo-konsulent.

Skulle det vara så att du en bit in på terminen känner att du har valt fel kurs eller av annan anledning vill byta program eller kurs, brukar detta gå att lösa under förutsättning att det finns en ledig plats på den kurs eller den skola du önskar byta till. I många fall kan du tillgodoräkna dig det du redan hunnit med att läsa, men se till att du fyller alla behörighetskrav för den nya kursen innan du hoppar av den första.

Här är en förkortad lista på kurser som finns att läsa inom ämnet matematik på universitet runt om i hela landet:

A

Algebra, Algebraisk geometri och kommutativ algebra, Analys av finansiella data, Algebra och trigonometri, Analytisk finans

B

Beräkningsmatematik, Biostatistik, Business Statistics

C

Civilekonomprogrammet, Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, Civilingenjör

D

Datateknik, Diskret modellering, Distributionsteori, Dynamiska system

E

Ekonometrisk teori och metodik, Ekonomie kandidatprogram, Ekonomprogrammet inriktning marknadsföring, Ekonomprogrammet inriktning redovisning/ekonomistyrning, Examensarbete för masterexamen i matematik

F

Fallstudier i beräkningsmatematik, Finansiella beräkningsmetoder: prissättning och värdering, Flervariabelanalys, Forskningsmetodik

G

Geometri, Geometrisk dataanalys, Geometri och matematikens historia

H

Högskoleingenjörsprogrammet i innovation och produktdesign, Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik

I

Integrationsteori, Internationell Ekonomi kandidatprogrammet, Inversa problem

K

Kandidatprogram i matematik och ekonomi, Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik, Kommutativ algebra, Komplex analys

ashe