Universitetsutbildning

Jämställdhetsutskott skapar hållbar utveckling

En av utmaningarna när man arbetar med jämställdhetsintegrering är att samtidigt skapa långsiktiga och hållbara förändringar – när ett projekt eller en riktad satsning når sitt slut måste man säkerställa att strukturen och kulturen är solida och att ambitionen lever kvar. Det är som nämnt en utmaning men det finns sätt att skapa hållbar utveckling inom politiken och med det säkerställa fortsatt leverans. Ett sätt, vilket tre kommuner runt om i Sverige infört, är att skapa ett politiskt organ vilket ska driva på jämställdhetsarbetet och denna satsning har varit lyckosam.

Eskilstuna, Umeå och Örebro

Dessa tre kommuner har satsat på nämnda politiska organ och organet har i uppdrag att vara en samordnande och pådrivande aktör både internt och externt. Den primära frågan som drivs är jämställdhetsarbete ur ett medborgarperspektiv, brukar/kundperspektiv och ett arbetsgivarperspektiv.

Borde införas av fler kommuner

Förhoppningsvis fattar alla kommuner runt om i vårt avlånga land beslut att införa ett jämställdhetsutskott för att ytterligare säkerställa arbetet kring denna viktiga fråga. Att Sverige ligger långt fram i denna fråga, och i visst leder utvecklingen internationellt, räcker inte. Det är för abstrakt på individnivå. Varje kommun måste arbeta med denna fråga varje dag och inom sin nära räckvidd.

Universitetsutbildning

ashe