Utbildning i matematik

Ovanligt med jämställda elbolag

Än idag har traditionella elbolag en betydande makt över medborgare med det primära syftet att ha elpriser som gör att de tjänar stora pengar. I de stora bolagen har det heller inte varit särskilt vanligt med kvinnliga styrelsemedlemmar. Det har förändrats i takt med att jämställdhet blivit ett mer omtalat ämne, men män är fortfarande majoritet i de största elbolagen.

Däremot har det tillkommit en del nya aktörer på elmarknaden som erbjuder helt nya och innovativa upplägg gällande elpriser. Som en del av dessa moderna plattformar är också jämställdhet, klimatfokus och samhällsnytta.

Nya sortens elbolag här för att stanna

I en tid då svenska hushåll får en allt mer åtstramad vardagsekonomi är det mer än välkommet med nya alternativ till de traditionella elbolagen. Det är nämligen skenande elpriser som på många sätt bidrar till svenskars allt mer snålare hushållsbudget. Dessutom påverkar dyra elpriser också slutpriset på mat och råvaror. För elpriserna har aldrig varit så höga som nu och det påverkar enskilda individen, men även samhället i sig.

Därför är nya generationens elbolag såsom till exempel Tibber mer än nödvändiga. Det är den här typen av innovativa aktörer som kan påverka den nuvarande situationen. Istället för att fokus ska vara högst möjlig vinstmarginal med dyra avgifter och månadsavgift, handlar det nu om en mer medveten elförsäljning. En typ av elavtal som inte grundar sig på lönsamhet från individers elförbrukning utan bara på en faktisk förbrukning.

Moderna elbolag av det nämnda slaget anammar inte bara en miljösmart filosofi utan främjar även andra viktiga aspekter. Däribland jämställdhet, vilket utmärker sig i den höga andel kvinnor som faktiskt arbetar på de nya smarta elföretagen.

Teknik och miljö istället för business

Att tjäna hisnande summor på elförbrukning är alltså ett grundsyfte för traditionella elbolag. Men faktum är att många ungdomar värdesätter annat än just ekonomiska fördelar i samband med jobbsökande. Unga arbetsamma tänker nämligen i bredare termer och söker efter företag som tillåter dem till utveckling och miljöfrämjande arbete.

Det finns ett mer medvetet miljötänk bland den yngre generationen. Därför kommer de moderna elföretagen lyckas bättre med att fånga upp duktig och utbildad personal. Höga elpriser och dessutom en allt mer utsatt planet är knappast formeln för dagens ungdomar.

ashe