Utbildning i matematik

Jämställdhet inom politiken enligt Liberalerna.

Jämställdhet är en viktig fråga inom politiken som politiker från en rad olika politiska partier ofta diskuterar. Men olika partier har lite olika syn på vad jämställdhet är och vad jämställdhet faktiskt innebär i praktiken. Ett parti som har en egen syn på jämställdhet är partiet Liberalerna.

Liberalerna tycker att jämställdhet är en viktig råga. De kallar sig själva för feminister och vill erbjuda väljarna samt införa något som de kallar för liberal feminism. De vill att varje person ska kunna styra över sitt eget liv. De framhäver även att de en gång för länge sedan var ett parti som kämpade för kvinnors rätt att få rösta i allmänna val. På den tiden kallades Liberalerna för Folkpartiet, ett namn som de hette under många år. Det var först för ett par år sedan som partiet bytte namn till dagens Liberalerna.

Liberalerna menar att Sverige har utvecklats mycket sedan dess och påstår att Sverige är ett av de mest jämställda länderna i världen. Trots det så finns det fortfarande mycket kvar att göra, säger dem.

Lägre löner för kvinnor

En fråga som Liberalerna menar är viktig är kvinnors löner. De påpekar till exempel att en kvinna tjänar runt 4 miljoner kronor mindre än en man under ett helt yrkesliv. Det vill Liberalerna ändra på. En sak som Liberalerna pekar ut som problematiskt är att många kvinnor jobbar deltid, och därmed fastnar i en slags fälla. Den fällan vill Liberalerna göra sig av med. En annan sak som Liberalerna vill förändra är lönenivåerna i de yrken där många kvinnor jobbar.

Jämställdhet på bekostnad av vinster i välfärden

I Liberalernas kamp för att öka kvinnliga löner ingår även att behålla vinster i välfärden. Argumentet som Liberalerna för fram är att kvinnor oftare är företagsledare inom sådana sektorer och behöver kunna tjäna mer pengar genom att ta ut vinster genom företag som sysslar med välfärd. Det är en ganska bakvänd och ologisk tankegång. Staten förlorar många miljarder på vinster i välfärden. Pengar som hade kunnat användas till andra saker, till exempel att höja löner för yrken som undersköterskor, förskollärare, sjuksköterskor, lärare eller andra yrken där många kvinnor arbetar. Vinster i välfärden sänker snarare löner för många kvinnor eftersom företag i syfte att vinstmaximera oftast vill sänka löner. De som möjligen tjänar på det är några få kvinnliga chefer. Väldigt bakvänt.

Kvinnlig frihet och frigörelse från hedersförtryck

Ett annat område där jämställdhet bör råda är sex och samlevnad. Liberalerna vill stoppa det hedersförtryck som råder i delar av Sverige. Alla tjejer och kvinnor ska vara fria vad gäller rätten till att bestämma över sin egen kropp, tycker Liberalerna. Det gäller allt från vulgära sexleksaker och provokativa sexlekar till att kunna bära vilka kläder man vill och inte täcka sitt hår eller sin kropp. Och det handlar också om rörelsefrihet, att kunna åka vart man vill och träffa vem man vill eller älska vem man vill.

ashe