Utbildning i matematik

Framtidsutsikter för matematiker

Att matematisk kompetens behövs inom alla branscher och olika samhälleliga funktioner finns det inga tvivel om. En matematiker som genom diverse prognoser, statistiska analyser och utvärderingar löser problem är en självklar tillgång för samhället, både på grupp- och individnivå.

Olika yrkesområden

Som matematiker kan du till exempel planera flygrutter och lösa logistikproblem, du kan analysera och föra statistik vid medicinska undersökningar, du kan använda befintliga modeller för att ta fram nya och förbättrade modeller och du kan sedan använda dig av dessa matematiska modeller för att lösa olika problem.

Matematiker är bland annat efterfrågade inom områden som tillverkningsindustrin, informationssäkerhet, försäkringspremieanalys, statistikundersökning, programmering, läkemedel, forskning, handel med mera. Därmed är framtidsutsikterna för matematiker ljusa när det gäller arbete. I dagsläget bedöms också konkurrensen på arbetsmarknaden vara relativt liten för utbildade matematiker, då efterfrågan ständigt finns och till och med stadigt ökar.

Arbetsuppgifterna är ofta varierande och kan handla om allt ifrån utveckling, utvärdering, säkerhet, tomografi, statistik, beräkning, logistik, forskning, utbildning med flera områden. En del matematiker väljer att stanna på universitetet eller högskolan för att arbeta på heltid som forskare alternativt lärare på något av alla program.

Statistiker – ett säkert framtidsyrke

Bland olika undersökningar som gjorts om arbetsmarknaden för matematiker har bland annat SACO fått fram att konkurrens är relativt liten samtidigt som efterfrågan är stor, samt att statistiker är efterfrågade inom såväl den offentliga sektorn som av privata aktörer.

En statistiker kan bland annat arbeta inom den finansiella marknaden, läkemedelsindustrin, stat och/eller kommun samt diverse intresseorganisationer. I en rapport framtagen av SACO visas tydliga resultat av att statistiker är ett yrke att satsa på för den som vill vara säker på att få jobb efter matematikstudierna.

Det populära och professionella nätverket Linkedin har analyserat och kartlagt över 300 miljoner medlemmar som alla har blivit kontaktade av olika rekryterare och numer arbetar inom ämnesområdet matematik. Enligt den lista som Linkedin publicerade i samband med kartläggningen är statistikanalytiker, algoritmdesigners, spelutvecklare och nätverkstekniker några av de mest efterfrågade ämneskunskaperna.

Trender

Utvecklingen inom informationsteknologin har förbättrat möjligheterna för matematiker och analytiker att beskriva och modellera verkligheten. En ökad efterfrågan på matematiker, statistiker och dataanalytiker är en följd av denna utveckling. Dessa yrkeskategorier återfinns inom alla branscher, och det finns stora möjligheter att specialisera sig inom ett eller flera olika områden. Antalet universitetsutbildade datatekniker och matematiker beräknas varje år fram t.o.m 2035 enligt Statistiska Centralbyråns rapport ” Trender och prognoser”. Det finns även en stor global arbetsmarknad där konkurrensen från låglöneländer blir allt starkare.

ashe