Utbildning i musik

Sammanfattning

I Sverige finns det totalt 16 olika universitet, de är utspridda från norr till söder och skiljer sig en del när det gäller kursutbud och inriktningar, men de flesta erbjuder generella utbildningar som ges inom många olika områden.

Det går att studera på campus, på distans och/eller utomlands. För dig om tycker om att styra din egen tid passar kanske studier på distans bäst, medan det för någon som är nyinflyttad i en stad kan vara roligare att studera på campus. För den äventyrslystne, som kanske vill arbeta utomlands efter studierna, kan just utlandsstudier vara det bästa alternativet.

Oavsett vilket av ovanstående du väljer innebär i princip alla universitetsstudier ett antal obligatoriska undervisningstillfällen såväl som självstudier samt i vissa fall verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Mängden undervisningstimmar och kursinnehåll kan variera stort mellan olika lärosäten, varför det är en god idé att läsa igenom alla kursbeskrivningar noga.

För alla som ska studera är det en god idé att kolla upp eventuella avgifter och kostnader i övrigt. Särskilt viktigt är det för dig som ska åka utomlands. Kolla upp vilka utgifter du kan räkna med när det gäller terminsavgifter, kurslitteratur, boende, försäkringar, resor etc. Oavsett om du reser helt på egen hand eller som utbytesstudent kan du vara berättigad studiemedel från CSN, med samma belopp som vid studier i Sverige. Du kan också ansöka om olika stipendie och/eller annat ekonomiskt stöd. Reser du genom en förmedling kan de hjälpa dig med det.

De största valen du står inför är alltså om du ska studera på heltid, deltid, distans, i Sverige eller utomlands. Fundera också över vilket upplägg du tror passar dig bäst; ett program, fristående kurser, grund,- avancerad eller forskarnivå och så vidare. Kanske vill du studera ett område med möjlighet till specialisering som t.e.x. idrott, teknik, IT, performing arts, grundskollärare, musiker, matematiker etc.

Inom vissa av dessa branscher ser framtidsutsikterna på arbetsmarknaden ljus ut, för andra spås konkurrensen bli tuff ett bra tag framöver. Fundera praktiskt över ditt ämnes- och yrkesval, men glöm inte att även välja med hjärtat.

ashe