Utbildning i matematik

Forskarutbildning

Efter några års studier har du kanske hittat ett eller ett par ämnen som intresserar dig särskilt mycket och som du önskar fördjupa dig i. Då kan det vara dags för en forskarutbildning.

En utbildning på forskningsnivå består generellt av olika delkurser, ett självständigt forskningsprojekt samt en uppsatsskrivning som i denna form kallas för doktorsavhandling. Du kan ha en undervisande funktion till grund eller avancerad nivå inom ditt ämne, alternativt en annan form av anställning, under tiden som du bedriver din forskning. De flesta doktorander ägnar sig inte åt sina forskarstudier på heltid, eftersom föräldraledighet, sjukdom, arbete och annat som hör livet och vardagen till kan komma emellan.

En forskarutbildning med avslutad doktorsexamen omfattar 240 hp (högskolepoäng), vilket motsvarar 4 års studier. Önskar du ta en så kallas licentiatexamen omfattas den av 120 hp (minst), vilket motsvarar 2 års studier. För att komma in på en utbildning på denna nivå krävs det att du har såväl grundläggande som särskild behörighet för just den utbildningen. Du ansöker direkt till respektive lärosäte, och därför kan ansökningsprocessen och antagningskraven se olika ut, så läs på ordentligt.

Behörighet och antagning

Grundläggande (allmän) behörighet till forskarutbildning innebär avlagd examen på avancerad nivå, 240 avklarade högskolepoäng av vilka 60 hp ska vara på avancerad nivå och/eller motsvarande kunskaper som förvärvats på annat sätt (t.e.x utlandsstudier).

Utöver detta har respektive lärosäte möjlighet att ställa egna krav. Kraven på särskild behörighet kan därför skilja stort mellan olika lärosäten, men också inom olika och/eller samma ämnesområde. För att ställa specifika krav måste de vara av sådan art att de är nödvändiga för studenten ska klara av utbildningen. Information om olika behörighets- och antagningskrav kan du ta del av i den allmänna studieplan som ska finnas för respektive ämne.

Många doktorander läser sin forskarutbildning på det universitet där de tidigare avlagt grundexamen, vilket i vissa fall ger möjlighet för tidigare lärare att ordna forsningsanslag och liknande hjälpmedel. Söker du helt på eget initiativ, det vill säga utan rekommendationer från tidigare kursledare och/eller lärare, kan du ta kontakt med andra forskare och doktorander som studerar vid fakulteten om du har praktiska frågor eller funderingar som du vill ha svar på innan du skickar in din ansökan.

Jämför olika lärosäten

Att jämföra olika utbildningar, skolor och campus kan vara en god idé, då det inte är självklart att den institution (fakultet) du helst vill studera vid har handledare med den expertis som krävs för ditt ämnesområde. Undersök även möjligheten att studera utomlands om detta är något du kan tänka dig. Många institutioner antar doktorander löpande under terminerna så länge som det finns tillräcklig finansiering, handledarkapacitet, lediga doktorandtjänster och så vidare.

På bland annat lMatematikcentrum vid Lunds universitet kan du hitta information om olika forskarutbildningar och dess inriktningar inom ämnesområdet matematik.

ashe