Utbildning i matematik

Studieuppehåll och studieavbrott

De flesta som börjar studera, lägger manken till för att bli klara så fort som möjligt. Studentlivet är roligt värre och tanken på att ta sin examen och skaffa ett jobb gör en student mer än lyrisk. Men i vissa fall kan man också behöva ta en paus från studierna genom att göra ett studieuppehåll eller ett avbrott. Men hur fungerar det? Kan man behålla sin plats och sedan studera vidare?

Om man väljer av någon anledning att göra ett avbrott för att kanske resa eller skaffa sig lite yrkeserfarenhet, går det oftast att behålla sin plats för att senare komma tillbaka till skolbänken. Det innebär att du kan ta del av platsgarantin och därmed återuppta studierna vid senare tillfälle.

Så går du tillväga

Om du vill utnyttja platsgarantin och göra något annat under en viss tid, ska du prata med högskolan eller det universitet som du läser vid. Då fyller du i en ansökan där du uppger anledningen till att du vill avstå från pluggandet en tid eller varför du helt enkelt inte kan fortsätta studierna. Det kan röra sig om allt mellan himmel och jord, som vård av barn eller barnafödsel, värnplikt, medicinska skäl eller annat.

När du lämnat in ansökan får du senare ett besked om du har beviljats ett uppehåll samt om du kan dra fördel av platsgarantin. Tänk dock på att detta endast står till förfogande under en viss tid, sedan tillfaller platsen någon annan.

Fördelar med att göra studieuppehåll

Vissa föredrar att ta tjuren vid hornen och göra klart sina studier direkt, men ibland kan det dock ha vissa fördelar att dela upp studietiden. Om man exempelvis genomgår en lång och utdragen

utbildning under många år och som dessutom kräver mycket energi och pluggande av studenten, kan det både vara skönt och positivt att låta hjärnan vila och samla kraft någon annanstans. När man sedan återvänder till böckerna, brukar man vara ”fit for fight” så att säga.

Det är också en stor fördel att ta en paus för att skaffa sig yrkeslivserfarenhet. Då kan studierna dessutom bli enklare att fullfölja och förståelsen för branschen blir större. Arbetar man en tid kan man också ha chansen att möta och knyta nya kontakter, vilket gör att man får lättare att skaffa ett arbete direkt när studierna är klara. Kanske slipper man sedan gå igenom varenda rekryteringsföretag i Stockholm för att söka jobb.

Det finns således en rad fördelar som man kanske inte tänker på men som kan vara värdefulla om man står ut med en liten paus. Dock är det naturligtvis upp till var och en om man vill gå tillväga på det här sättet. Tänk också på att man inte får studielån under ett uppehåll.

ashe