Universitetsutbildning

Utbildnings- och examensnivåer

Totalt sett finns det 10 examina utöver vanliga yrkesexamina vilka

benämns som grund-, avancerad- och forskarnivå. På grundnivå läser du ett ämne eller en kurs inom ett specifikt område, som inte kräver tidigare studier från vare sig universitet eller högskola. Generellt är utbildningen på denna nivå 3 år vid heltidsstudier.

Tre utbildningsnivåer

För att läsa på avancerad nivå behöver du ha läst en treårig grundutbildning först, alternativt ha en utländsk examen eller motsvarande kvalifikationer som gäller för utbildningen här i Sverige. Vill du läsa en fristående kurs på denna nivå krävs tidigare utbildning på grundnivå, dock finns inga krav på examen. För att läsa på en ännu mer kvalificerad nivå, forskarnivån, krävs tidigare studier på avancerad nivå.

Examensnivåer

För att kunna visa, och i vissa fall bevisa, att du har läst ett eller flera ämnen på en viss nivå, eller att du har läst klart ett specifikt program kan du ta examen.

Efter avslutad grundnivå kan du ta en generell examen alternativt en yrkes- och/eller konstnärlig examen, vilket också gäller för avancerad nivå. Exempel på en yrkesexamen är lärare, civilekonom och barnmorska. För att få behörighet att arbeta inom yrket krävs i vissa fall även en legitimation, som i läraryrket till exempel.

På forskarnivå går det endast att ta en generell och/eller konstnärlig examina.

ashe