Utbildning i matematik

Studera utomlands

För dig som vill studera matematik i utlandet är det bra att kolla upp vilka avgifter och utgifter du bör räkna med. Generellt är det kostnader för resan dit och hem, boende, försäkringar, ansöknings- och terminsavgifter mm. som är de stora posterna. Du kan få studiemedel från CSN för utlandsstudier, oavsett du reser som utbytesstudent eller åker på egen hand. Beloppet är detsamma som vid studier i Sverige.

Som utbytesstudent betalar du sällan någon terminsavgift, och du kan få hjälp med att ansöka om stipendium. Att ansöka om ett stipendium kräver en hel del efterforskningar och arbete för att ta reda på vilka villkor och krav som följer med ansökan; det kan vara allt ifrån att vara född i en specifik kommun till att du ska ha en speciell inriktning på dina matematikstudier, att du måste studera på forskarnivå eller andra liknande krav.

Det finns dock stipendier som är mer allmänna och som alla kan söka. Information om olika stipendier hittar du bl. a hos olika föreningar, stiftelser samt på olika skolor. Du kan också gå till biblioteket och låna en stipendiebok eller vända dig direkt till det universitet du ska söka till.

ashe