Utbildning i matematik

Politiken styr jämställdheten

I vårt samhälle av idag påverkas vi av många saker. Man brukar säga att allt som händer styrs av politik. Dolda agendor, synliga agendor och spin doctors gör vad de kan för att styra och leda massorna. I många delar av världen vill makten vill gärna ha undersåtarna i tydliga ledband. Att ge folket bröd och underhållning så de inte skulle titta högre upp i hierarkin och avslöja korrupta och makthungriga ledare var melodin i det gamla Rom. Är det så mycket annorlunda idag? Man ger medelklassen, alltså den procentuellt största delen av befolkningen en hygglig tillvaro och underhållning i överflöd så kan maktens män och kvinnor njuta av sitt överflöd medan en ständigt växande underklass kämpar för sin överlevnad. Vem bryr sig om tomma stadskärnor där fler och fler butiker tvingas stänga? Man ser fler och fler lediga kontorslokaler som söker hyresgäster. Många är de aktörer idag som arbetar med att hjälpa företag att hitta lämpliga och flexibla kontorslokaler. Vem talade om ”fattigpensionärer” för bara 10 år sedan? Hur ofta såg man en hemlös på gatan? Idag är det ständigt återkommande rubriker i tidningarna. Men eftersom de flesta har det bra så blir de liksom bedövade och väldigt få orkar bry sig om orättvisorna i samhället. När hördes väl någon senast tala om medborgarlön till exempel? Eller vem är beredd att donera en tusenlapp i månaden för en hemlös eller en fattigpensionär?

Allt detta påverkar naturligtvis också jämställdheten. Även om Sverige ligger förhållandevis bra till i olika jämförelse index så brottas vi Sverige med svåra situationer vad gäller jämställdhet, även om vi gärna vill inbilla oss att många ser upp till oss som ett föregångsland inte minst vad gäller jämställdhet. En viktig fråga som bör lyftas mer än den gör idag är problematiken kring den skeva könsfördelningen på arbetsmarknaden. Man kan till exempel fråga sig själv hur många manlig sjuksköterskor känner jag? Eller hur många manliga barnskötare? Samtidigt finns en uppsjö av organisationer som består av gamla mossiga män.

Hur kan man då förändra och förbättra rådande situation? Det är alltid lättare att peka på problemen än att tala om lösningarna. Lösningarna är ofta komplexa och kan ta lång tid att genomföra. Det var och en ändå kan göra redan idag det är att prata med andra runt omkring sig om jämställdheten av idag. Hur ser det ut på arbetsplatserna och i hemmen? Varför är det är det så viktigt med jämställdhet? Vad kan jag göra själv? Vad kan mina närmaste göra? Kan man göra något på barnens skola eller på arbetsplatsen? Det är viktigt att ställa sig själv den här typen av frågor. När förhållanden och situationer ställs på sin spets och frågor utkristalliseras då man också börja kämpa med att söka svaren. Denna process måste vara ständigt pågående ett bättre samhälle och liv till nytta.

ashe