Utbildning i musik

Framtidsutsikter för musiker

I Sverige finns det omkring 5 000 anställda musiker, sångare och kompositörer. Det är relativt jämnt fördelat mellan könen och merparten arbetar som egenföretagare på frilansbasis. Många har också ett annat arbete vid sidan av för att kunna försörja sig.

Såväl Arbetsförmedlingen och Statistiska Centralbyrån har gjort undersökningar om olika yrkens framtidsutsikter. Enligt dessa rapporter kommer det att råda hård konkurrens på arbetsmarknaden för såväl musiker, sångare och kompositörer de kommande fem åren.

Ljus framtid för musiklärare

Dock finns det hopp för dig som vill arbeta som musiklärare. En musiklärare kan arbeta i grundskolan, på gymnasiet eller på en folkhögskola. Det finns också möjlighet att undervisa inom den kommunala kulturskolan samt att ge privatlektioner i exempelvis sång och piano. Vanligast är att den som arbetar som musiklärare inom grundskola och gymnasium undervisar i ytterligare ett ämne samt att man undervisar på flera skolor i samma kommun.

I den kommunala kulturskolan kan barn och unga få undervisning i olika instrument, sång, dans, teater med mera. Vanligt är att kulturskolans lärare har samarbeten med övriga lärare i den kommunala skolan, och åker runt för att sätta upp olika föreställningar tillsammans med eleverna på respektive skola. Detta brukar vara mycket uppskattat av såväl elever som lärare och föräldrar.

ashe