Universitetsutbildning

Att studera på universitet

Det finns totalt sexton olika universitet i Sverige och de ligger utspridda i hela landet. Olika universitet kan ha olika inriktningar, men de flesta av dem erbjuder även generella utbildningar inom många olika områden.

Du kan välja mellan att studera vid ett så kallat campus, det vill säga på skolans område, alternativt på distans. Ett och samma campus kan vara knutet till flera lärosäten, vilket innebär att du kan behöva förflytta dig då och då. Väljer du att studera på distans finns det kurser och program som innefattar sammankomster, vilket betyder att du vid dessa tillfällen behöver infinna dig på utsatt plats och tid. Det är därför viktigt att du läser igenom kursbeskrivningen noga.

Så här kan det gå till

Att studera på ett universitet innebär såväl obligatoriska undervisningstillfällen som självstudier och i vissa fall verksamhetsförlagd utbildning. Undervisningstimmarna kan ibland variera stort mellan olika utbildningar och lärosäten, ibland även inom samma program som ges på olika skolor.

Föreläsning är den vanligaste formen av undervisning på universitet och högskola. En föreläsning innebär att en eller flera personer, föreläsare, håller föredrag om ett eller ett par specifika ämnesområden. Vanligtvis hålls föreläsningar i en hörsal eller en stor aula som rymmer hundratals studenter. Det brukar också bli tid för frågor. Det vanliga är att föreläsaren lägger in en eller två pauser, samt en eventuell lunchrast, om föreläsningen ska pågå i flera timmar.

En föreläsning brukar generellt följas upp av ett så kallat seminarium. Hit ska studenterna komma förberedda genom att ha läst igenom anteckningar och annat material från föreläsningen samt eventuell kurslitteratur som kursledaren har tilldelat gruppen. På ett seminarium kan man diskutera i helgrupp tillsammans med läraren alternativt i mindre grupper. Det vanliga är att seminariet avslutas med någon form av redovisning och/eller sammanfattning i helgrupp.

Lektioner, grupparbeten och VFU

Traditionella lektioner och grupparbeten förekommer också, då det finns det tid att arbeta med olika uppgifter samt att få hjälp och vägledning av en eller flera lärare. Grupparbeten syftar inte sällan till att förbereda studenterna på att ingå i olika konstellationer för att förbereda dem inför arbetslivet. Många program och kurser innefattar också verksamhetsförlagd undervisning, så kallad VFU. Det innebär att delar av undervisningen sker på annan plats, exempelvis en skola, ett fritidshem eller ett företag. VFU är till exempel en stor del i utbildningen för dig som vill läsa till lärare då du dessutom får en VFU-ledare som följer, bedömer och utvärderar ditt arbete och din utveckling ute på VFU-platsen.

Kurslitteratur

Det är stor skillnad att studera på universitet och/eller högskola jämfört med gymnasiet, inte minst när det gäller kurslitteratur. Den är oftast mycket mer omfattande vid högre studier och du får själv bekosta dina böcker. Du kan även låna kurslitteratur på stadsbiblioteket eller på ditt kommunala bibliotek. Vissa universitet och högskolor har också egna bibliotek, men tänk på att väntetiden kan vara lång om du läser en utbildning/ en kurs som är populär. Var därför ute i god tid och boka eller beställ om möjligt böcker i förväg.

ashe